Teraz także bez rejestracji

Usługa zwykła

Płatne szkolenia i staże

Usługa będzie publikowana jeszcze przez 42 dni.


Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie
„Wykluczeni? Wykluczone!”
nr projektu RPLU.11.01.00-06-0152/17


Celem Projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz wyższa zdolność do zatrudnienia 96 osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostających bez zatrudnienia, które zamieszkują lub pracują na obszarze Województwa Lubelskiego, w tym osoby bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami, osoby korzystające z PO PŻ 2014-2020.


Grupa docelowa:

Osoby w wieku powyżej 18 roku życia, wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostające bez zatrudnienia, które zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego.

W projekcie weźmie udział 96 osób w tym:

- min. 58 Kobiet,
- 20 os. bezrobotnych ( należących do III profilu),
- min.10 os. o niskich kwalifikacjach,
- min. 20 osób z niepełnosprawnościami,
- min. 48 os. korzystających z PO PŻ 2014-2020.


Zadania dla Uczestników Projektu:

1. Diagnoza potrzeb uczestników połączona z przygotowaniem ścieżki reintegracji
2. Poradnictwo prawne
3. Poradnictwo psychologiczne
4. Szkolenie w zakresie umiejętności miękkich prowadzące do nabycia kompetencji
5. Pośrednictwo pracy
6. Szkolenia zawodowe
7. Staże zawodowe

Uczestnikom zapewniamy
• stypendium szkoleniowe
• stypendium stażowe
• możliwość zdobycia kompetencji społecznych
• możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych
• wykwalifikowaną kadrę trenerów
• bezpłatne materiały szkoleniowe
• zwrot kosztów dojazdu dla UP na wszystkie formy wsparcia (szkolenia, zajęcia, staż)
• catering


Dofinansowanie projektu z UE: 1 069 023,32 PLN
Całkowita wartość projektu : 1 257 674, 50 PLN

Zapraszamy do kontaktu:
telefon: 502 920 178
mail: wykluczeni-wykluczone@mcdk-szkolenia.pl
Strona internetowa: www.mcdk-szkolenia.pl

Usługę zamieszczono: 10/01/2019 Ilość odsłon: 29

Osoba prywatna

wykluczeni-wykluczone@mcdk-szkolenia.pl

KONTO PODSTAWOWE

Biłgoraj
woj. lubelskie

Wyślij wiadomość