Informacje ogólne

Ocena ogłoszenia wpływa na jego pozycję w kategorii w której jest umieszczone. Im lepsza ocena tym ogłoszenie jest prezentowane wyżej.


Sposób oceniania

Każde ogłoszenie jest oceniane w skali procentowej, w zakresie od 40% do maksymalnie 100%. Na ogólną ocenę ogłoszenia składa się 8 warunków:

 1. Uzupełnij tytuł ogłoszenia
  Tytuł ogłoszenia musi zawierać przynajmniej 10 znaków. Ten warunek jest obowiązkowy, a każde ogłoszenie otrzymuje maksymalny wynik.
  Maksymalny wynik: 10%

 2. Uzupełnij informacje dodatkowe
  Wymagane informacje dodatkowe (oznaczone czerwoną gwiazdką) muszą zostać uzupełnione. Ten warunek jest obowiązkowy, a każde ogłoszenie otrzymuje maksymalny wynik.
  Maksymalny wynik: 15%

 3. Uzupełnij treść ogłoszenia
  Treść ogłoszenia musi zawierać co najmniej 100 znaków. Ten warunek jest obowiązkowy, a każde ogłoszenie otrzymuje maksymalny wynik.
  Maksymalny wynik: 15%

 4. Uzupełnij informacje opcjonalne
  Aby spełnić warunek, należy uzupełnić wszystkie opcjonalne informacje dodatkowe (nieoznaczone gwiazdką). Ogłoszenie uzyskuje wynik proporcjonalny do ilości wypełnionych pól z informacjami dodatkowymi.
  Maksymalny wynik: 20%

 5. Dodaj pierwsze zdjęcie
  Aby spełnić warunek, należy dodać przynajmniej jedno zdjęcie do ogłoszenia, które wówczas otrzymuje maksymalny wynik.
  Maksymalny wynik: 10%

 6. Dodaj do 10 zdjęć:
  Aby spełnić warunek, należy dodać przynajmniej dwa zdjęcia do ogłoszenia, a maksymalnie dziesięć. Ogłoszenie uzyskuje wynik proporcjonalny do ilości przesłanych zdjęć. Przesłanie tylko jednego zdjęcia nie ma wpływu na ten warunek.
  Maksymalny wynik: 10%

 7. Opisz ogłoszenie jak najdokładniej
  Aby spełnić warunek, należy dokładnie opisać ogłoszenie - tekst podzielić na kilka akapitów oraz użyć większej ilości znaków. Ogłoszenie uzyskuje wynik proporcjonalny do oszacowanej dokładności opisu który jest wyliczany na podstawie specjalnego algorytmu .
  Maksymalny wynik: 10%

 8. Dodaj film video
  Aby spełnić warunek, należy dodać film z serwisu YouTube. Ogłoszenie z filmem otrzymuje maksymalny wynik.
  Maksymalny wynik:  10%
0

Dodaj aplikację Clixs.pl do ekranu głównego na urządzeniu mobilnym