Studium Interwencji Kryzysowej - XXV edycja - jesień 2020 (szkolenie online)

W kategorii Muzyka i edukacja Kursy i Warsztaty
3 800 PLN

Ilość wolnych miejsc: 3
Terminy szkolenia: 03.10.2020, 04.10.2020, 07.11.2020, 08.11.2020, 05.12.2020, 06.12.2020, 09.01.2021, 10.01.2021, 06.02.2021, 07.02.2021, 06.03.2021, 07.03.2021, 24.04.2021, 25.04.2021, 30.05.2021, 31.05.2021
Liczba dni szkolenia: 16
Godziny zajęć: 09:00-16:00
Program Studium Interwencji Kryzysowej opracowywany został przez zespół ekspertów w tej dziedzinie i ukierunkowany głównie na podnoszenie praktycznych umiejętności uczestników. Program Studium Interwencji Kryzysowej obejmuje wiedzę teoretyczną oraz praktyczne ćwiczenia z zakresu prowadzenia profesjonalnej interwencji kryzysowej. Celem Studium Interwencji Kryzysowej jest przygotowanie słuchaczy do udzielania pomocy osobom doświadczającym problemów psychicznych związanych z kryzysem rozwojowym (kryzysy małżeńskie, rodzinne, związane z trudnościami szkolnymi, kryzysy adolescencyjne, kryzysy zawodowe, wieku średniego, wieku podeszłego i inne) lub z kryzysem sytuacyjnym (doświadczenia traumatyczne, utrata i żałoba, próby samobójcze, kryzysy związane z chorobą psychiczną, somatyczną, inne). Absolwenci studium SIK uzyskują kwalifikacje niezbędne do prowadzenia interwencji kryzysowej i pracy terapeutycznej z osobami w sytuacji kryzysu, po doświadczeniach traumatycznych.

Zamieszczono: 23.09.2020 09:00

Wyświetlono 12 razy

  • +12
0

Dodaj aplikację Clixs.pl do ekranu głównego na urządzeniu mobilnym