Teraz także bez rejestracji

OGŁOSZENIA PROMOWANE

Promowane
Kolekcje

KUPIE stare ordery,medale,odznaki,odznaczenia,orzełki

Kupię stare odznaki, odznaczenia, medale, ordery, wpinki,orzełki itp.: polskie, niemieckie,austriackie i inne, wojskowe oraz cywilne, dyplomy, zaświadczenia i legitymacje związane z nadaniem odznaczeń, zdjęcia o...

POZOSTAŁE OGŁOSZENIA

Kolekcje

Kartki Cp Fi 600 - 2 kas 1974

Cp z stemp. okolicznościowymi M W Filatelistyczna "Socphilex IV" Katowice 1 19.05.74 , różne w tym ** prawie całe roczniki, FDC, kartki i koperty okolicznościowe...

Kolekcje

Zn. RFN Mi 1562 kas 1991

Znaczek stemplowany bez gumki, róże zn. z RFN, NRD, II RP, PRL-u, RP byłych K-DL, ZSRR mogę tanio zaproponować. Część skanów odwrotnie na życzenie.

Kolekcje

Zn. RFN Mi 2141 kas 2000

Znaczek stemplowany bez gumki, inne z Europu Zachodniej w tym państw Skandynawskich i Bałtyckich , ZSRR, Azji, Australii, Afryki obu Ameryk, Kuby tanio mogę zaproponować....

Kolekcje

Zn. NRD Mi 2715 kas 1982

z obiegu, różne RFN , NRD, byłych K-DL, Afryki obu Ameryk, Kuby mogę tanio zaproponować , RFN, NRD, PRL-u oraz mix zagraniczny mogę zaproponować w...

Kolekcje

Zn. NRD Mi 2177 (*) 1976

znaczek z obiegu bez gumką - mała prześwitka, różne znaczki NRD też koperty z korespondencji do Polski, zn. z RFN, PRL-u byłych K-DL, Jugosławii, Grecji,...

Kolekcje

Zn. RFN Mi 1305 kas 1986

Bez gumki. Różne zn.z RFN, NRD, Francji, Belgii, Holandii, Danii państw Skandynawskich tanio mogę zaproponować. Mogę wymienić na polskie z obiegu z lat 1998 -...

Kolekcje

Zn. RFN Mi 1332 kas 1987

Bez gumki. Różne zn.z RFN, NRD, Francji, Belgii, Holandii, Danii państw Skandynawskich tanio mogę zaproponować. Mogę wymienić na polskie z obiegu z lat 1998 -...

Kolekcje

Zn. RFN Mi 1679 kas 1993

Bez gumki. Różne zn.z RFN, NRD, Francji, Belgii, Holandii, Danii państw Skandynawskich tanio mogę zaproponować. Mogę wymienić na polskie z obiegu z lat 1998 -...

Kolekcje

Zn. RFN Mi 1939 kas 1997

Bez gumki. Różne zn. z RFN, NRD, Francji, Belgii, Holandii, Danii państw Skandynawskich tanio mogę zaproponować. Mogę wymienić na polskie z obiegu z lat 1998...

Kolekcje

Zn. Mauretania Mi 236 kas 1964

Z gumką. Różne zn. z Europy, Azji, Afryki obu Ameryk, Kuby tanio mogę zaproponować.

Kolekcje

Zn. Fi 4222 kas 2009

bez gumki, różne zn. z PRL-u część z RP byłych K-DL, Jugosławii, Grecji, Afryki tanio mogę zaproponować. Część skanów odwrotnie. Mix z PRL-u i zagraniczny...

Kolekcje

Zn. RFN Mi 645 kas 1970

bez gumki, różne zn. z Europy w tym państw Skandynawskich, PRL-u część z RP byłych K-DL, Jugosławii, Grecji, Afryki tanio mogę zaproponować. Część skanów odwrotnie

Kolekcje

Zn. RFN Mi 1314 kas 1987

bez gumki, różne zn. z DR, RFN, NRD, Belgi, Holandii, Danii, PRL-u część z RP byłych K-DL, Jugosławii, Grecji, Afryki tanio mogę zaproponować. Część skanów...

Kolekcje

Zn. RFN Mi 2480A kas 2005

bez gumki, różne zn. z RFN, NRD, Francji, Anglii, PRL-u część z RP byłych K-DL, Jugosławii, Grecji, Afryki obu Ameryk, Kuby tanio mogę zaproponować. Zn....

Kolekcje

Zn. DR Mi 216 (*) 1922

bez gumki , różne z DR, RFN, NRD, PRL-u byłych K-DL, Jugosławii, Grecji, ZSRR, Australii obu Ameryk , Kuby tanio mogę zaproponować. Dużą ilość zn....

Kolekcje

Zn. Holandia Mi 419 kas 1946

stemplowany , różne znaczki z Holandii, Belgi DR, RFN, NRD oraz koperty z korespondencji NRD - Polska mogę tanio zaproponować. Zn. z RFN, NRD, USA,...

Kolekcje

Zn. Holandia Mi 613 kas 1953

z gumką, różne zn. z Europy w tym państw Bałtyckich, PRL-u, ZSRR, Azjii mogę zaproponować

Kolekcje

Zn. Holandia Mi 641 kas 1954

znaczek bez gumki, różne zn. Holandii, Belgi, Francji, RFN, NRD, koperty z korespondencji NRD - Polska mogę tanio zaproponować

Kolekcje

Zn. Fi 4594 kas 2014

Znaczek stemplowany z obiegu, różne Europa państw Bałtyckich, Anglia, PRL-u oraz część z RP dp 1996r, ZSRR, Azja, Australii tanio mogę zaproponować