Teraz także bez rejestracji

OGŁOSZENIA PROMOWANE

Promowane
Kolekcje

KUPIE stare ordery,medale,odznaki,odznaczenia,orzełki

Kupię stare odznaki, odznaczenia, medale, ordery, wpinki,orzełki itp.: polskie, niemieckie,austriackie i inne, wojskowe oraz cywilne, dyplomy, zaświadczenia i legitymacje związane z nadaniem odznaczeń, zdjęcia o...

POZOSTAŁE OGŁOSZENIA

Kolekcje

Zn. Czechosłowacja Mi 1816 - 8 kas 1968

Poz. z gumką , różne z byłych K-DL w tym PRL-u, DR, RFN, NRD, ZSRR, oraz Azji i Australii mogę tanio zaproponować. Część skanów odwrotnie...

Kolekcje

Zn. Czechosłowacja Mi 2551 kas 1980

Z obiegu, różne z byłych K-DL, w tym PRL-u, DR, RFN, NRD, Europy państw Bałtyckich, ZSRR obu Ameryk, Kuby mogę tanio zaproponować. Skany na życzenie.

Kolekcje

Zn. Czechosłowacja Mi 1851, 2 kas 1967

Cena - 0, 30zł Bez gumki, różne z byłych K-DL w tym PRL- u, DR, RFN, NRD z państw bałtyckich ZSRR, Azji , Australii tanio...

Kolekcje

Zn. Czechosłowacja Mi 1725 kas 1967

Bez gumki, różne z byłych K-DL w tym PRL-u, DR, RFN, NRD inne z Europy, Azji tanio mogę zaproponować. Z RFN, NRD, USA ,PRL-u oraz...

Kolekcje

DR Dopł. Mi 30 kas 1920

Znaczek stemplowany bez gumki, inne kolonie, DR, BR, DDR mogę zaproponować

Kolekcje

DR Mi 410 - 2, 4, 6, 8, 20 kas 1928

znaczki stemplowane bez gumki , inne poz. na życzenie

Kolekcje

Z. DR Mi 319, 21 - 4 (*) 1923

Bez gumki, różne DR, RFN, NRD oraz Europy w tym państw bałtyckich i ZSRR tanio mogę zaproponować. Zn. z RFN, NRD i USA , PRL-u...

Kolekcje

Zn. DR Mi 216 (*) 1922

bez gumki , różne z DR, RFN, NRD, PRL-u byłych K-DL, Jugosławii, Grecji tanio mogę zaproponować

Kolekcje

Zn. DR 200 (*) 1922

Bez gumki, różne z DR, RFN, NRD, PRL-u, Jugosławii, Grecji, Włoch tanio mogę zaproponować

Kolekcje

Zn. DR 265 (*) 1923

Bez gumki, różne z DR, RFN, NRD, PRL-u, Jugosławii, Grecji, Włoch tanio mogę zaproponować

Kolekcje

Zn. RSFSR Mi 149 ** 1918

Z gumką. Różne zn. też z Rosji, ZSRR, Azji, Australii tanio mogę zaproponować.

Kolekcje

Zn. Bośnia i Herc. Mi 67 kas 1912

Bez gumki, różne z Austrii w tym powojenne oraz zn. z DR, RFN, NRD, Europy w tym państw Bałtyckich, PRL, byłych K-DL, ZSRR, Azji obu...

Kolekcje

Zn. Rep. Czeska Mi 67 kas 1993

Bez gumki. Różne też PRL-u byłych K-DL, Europy Zachodniej obu Ameryk, Kuby tanio mogę zaproponować.

Kolekcje

Zn. Rep. Czeska Mi 212 kas 1989

Bez gumki, różne z Europy, Azji, Australii tanio mogę zaproponować

Kolekcje

Zn. Austria Mi 37 kas 1867

Bez gumki, różne z Europy Zachodniej państw skandynawskich, PRL, ZSRR, Azji, Australii tanio mogę zaproponować

Kolekcje

Zn. Austria Porto Mi 36 kas 1908

Bez gumki, różne z Europy Zachodniej państw skandynawskich, PRL, ZSRR, Azji, Australii tanio mogę zaproponować

Kolekcje

KUPIE stare ordery, medale, odznaki, odznaczenia

Kupię stare odznaki, odznaczenia, medale, ordery, wpinki,orzełki itp.: wojskowe oraz cywilne, dyplomy, zaświadczenia i legitymacje związane z nadaniem odznaczeń, zdjęcia o tematyce wojskowej, inne pamiątki...

Kolekcje

Zn. Anglia Mi 1596 kas 1996

Z obiegu, różne z Anglii, Europy w tym państw Bałtyckich, PRL, ZSRR, Azji obu Ameryk, Kuby tanio mogę zaproponować

Kolekcje

Zn. Anglia Mi 127 kas 1912perforowany

Z obiegu, różne z Anglii, Europy w tym państw Bałtyckich, PRL, ZSRR, Azji obu Ameryk, Kuby tanio mogę zaproponować