Teraz także bez rejestracji

OGŁOSZENIA PROMOWANE

Promowane
Kolekcje

KUPIE stare ordery,medale,odznaki,odznaczenia,orzełki

Kupię stare odznaki, odznaczenia, medale, ordery, wpinki,orzełki itp.: polskie, niemieckie,austriackie i inne, wojskowe oraz cywilne, dyplomy, zaświadczenia i legitymacje związane z nadaniem odznaczeń, zdjęcia o...

POZOSTAŁE OGŁOSZENIA

Kolekcje

D Bayern Mi 60, 1 kas 1890

Znaczki bez gumki mogą być inne stemple - na życzenie prześlę te do wysyłki , różne DR, RFN, DDR mogę tanio zaproponować. Pozycje z RFN,...

Kolekcje

Kop. Okol. Kongres Nauki Polskiej 1973

stempl., okol. W-wa PKiN 26.VI.73, różne zn. II RP, PRL /koperty, kartki okol., FDC, Cp, pocztówki/ oraz z K-DL mogę tanio zaproponować

Kolekcje

Kop. W F. "Katowice 80" 1980

bez obiegu, stemp. okol. różne Cp też stemplowane , znaczki, roczniki ** i stempl. , FDC, kartki i kop. okolicznościowe, pocztówki w tym ** mogę...

Kolekcje

Kart. Poczt. "Kompozycja" ** 1994

Bez obiegu . Malarstwo abstrakcyjne " barwy - odcienie ", obraz wystawiony na wielu wystawach w - wykaz w lewym dolnym rogu, różne pocztówki w...

Kolekcje

Kop. okol. WF Katowice 1971

Stemp. okol. Rocznica Powst. Śląskiego WF 15.05.71 Katowice 1, różne koperty, kartki okolicznościowe mogę tanio zaproponować

Kolekcje

K. Poczt Gerbery Kompozycja ** 1976

bez obiegu, różne pocztówki w tym zagraniczne i ** też zn. z Polski, Afryki, Azji, Australii mogę tanio zaproponować

Kolekcje

Zn. PMW Mi U 3, 7 kas 1920

bez gumki, różne w tym z II RP, PRL, RP /lata początkowe /, Cp, FDC, kop. i kartki okolicznościowe, pocztówki w tym zagraniczne i **...

Kolekcje

Kart. Poczt. Kościół Drewniany ** 2015

Bez obiegu. Kościół zbudowany w 1493r a przebudowany w XVI w. / Gliwice /. Malował Zyg. Suchański, różne ** i stemplowane, pocztówki w tym zagraniczne...

Kolekcje

Kart. 2 szt Cp 287, 8 kas 1966

bez obiegu, stempl. okolicznościowy "Kaliskie Spotkania Teatralne" Kalisz 1 2.V.1966, różne FDC , Cp ** i stempl. kartki i koperty okolicznościowe , pocztówki też zagraniczne...

Kolekcje

Zn. ZSRR Mi 5711 kas 1987

z gumką, różne też z Azji. Australii, Europy tanio mogę zaproponować

Kolekcje

Zn. ZSRR Mi 4364 kas 1975

z gumką, różne w tym z Europy, Afryka obie Ameryki, Kuba tanio mogę zaproponować. Z RFN, DDR, USA, ZSRR też w pakietach po 50 szt...

Kolekcje

Zn. ZSRR Mi 4521 kas 1976

Z gumką, różne z ZSRR i z byłych K -Dem. Ludowej oraz II RP, PRL tanio mogę zaproponować . Dużo zn. w tym zagranicznych mogę...

Kolekcje

Zn. Czechosłowacja Mi 1851 kas 1969

stemplowany z gumką, różne stemplowane z II RP, PRL, RP, K-DL, Azji, Afryki obu Ameryk, Kuby tanio mogę zaproponować lub wymienić na zn. z 2005...

Kolekcje

Zn. Czechosłowacja Mi 2551 kas 1980

Znaczek stemplowany z gumką . Różne K-DL, Europy Zachodniej w tym część ** z oby Ameryk, Kuby tanio mogę zaproponować

Kolekcje

Zn. Czechosłowacja Mi 1725 kas 1967

Cena 0,10zł. , różne stemplowane też z K-DL, ZSRR b. tanio mogę zaproponować

Kolekcje

Zn. Czechosłowacja Mi 1705 kas 1967

bez gumki, różne z K-DL, Afryki tanio mogę zaproponować

Kolekcje

Zn. Czechosłowacja Mi 1851, 2 kas 1969

stemplowane z gumką, inne znaczki w tym ** mogę tanio zaproponować lub wymienić na polskie z obiegu lata 2005 - 18 mogą być na wycinkach...

Kolekcje

Zn. Fi 380, 1a, b, c kas 1945

Bez gumki, barwy - odcienie, może być inne ostemplowanie, różne z II RP, PRL, K-DL tanio mogę zaproponować

Kolekcje

Zn. ZSRR Mi 4703 kas 1979

Bez gumki, różne mogę tanio zaproponować też polskie z PRL Cp też **, znaczki także ** oraz roczniki